Search form

Share +

Registrere detaljerede oplysninger i GEMS

Her kan du læse om de øvrige afsnit i den lange registrering, som frivillige skal udfylde. Det er meget vigtigt, at du udfylder så meget som muligt, da det gør det nemmere for os at tilbyde dig vagter, der passer til dine ønsker og kvalifikationer. Du kan løbende frem til legene gå tilbage og rette i dine oplysninger.
 
Færdigheder
I afsnittet ’Færdigheder’ skal du angive informationer om de færdigheder/kvalifikationer, der bliver spurgt ind til.
Vær opmærksom på følgende:
·         Sprogkundskaber: Under spørgsmålene til niveau af grønlandske/danske/engelske sprogkundskaber er det en individuel vurdering, om du mener, at dit sproglige niveau er ’ingen/begynder/middel/flydende’.
·         Kurser og certifikater: Oplyser du, at du eksempelvis har kørekort og et hygiejnekurser, vil du blive bedt om at fremvise dokumentation for dette, hvis det bliver aktuelt for det frivillige arbejde du skal varetage for AWG2016.
·         Oversættelse og tolkning: Det er ikke et krav, at du er uddannet tolk eller lignende, men du skal have erfaring med at oversætte og/eller tolke.
Det er vigtigt at du besvarer alle spørgsmål. Har du eksempelvis et certifikat i Førstehjælp, men ønsker ikke at arbejder med Førstehjælp under AWG2016, er det stadig vigtigt, at vi har oplysningerne, da der kan blive brug for disse i nødsituationer.
 
Rådighed
I afsnittet ’Rådighed’ skal du markere, hvornår du har mulighed for at tage vagter.
Varigheden af en vagt varierer, men varer typisk mellem 2 og 6 timer. Vagter kan ligge indenfor eller på tværs af de angivne tidsperioder. Du vil altid blive bedt om at acceptere eller afslå en vagt før du sættes på vagtplanen. Markér derfor alle de felter, hvor du er ledig. Bliver du tilbudt en vagt, men er alligevel ikke ledig på et af dine angivne tidspunkter, vil du altid kunne afslå vagten.
Vær opmærksom på følgende:
·         Frivillig før AWG2016: Her er der kun en markeringsboks, da frivillige hovedsageligt vil komme til at indgå i en komité, hvor arbejdstider aftales i samarbejde.
·         Frivillige i perioden 29. februar 2016 til d. 16. marts 2016 forventes at arbejde mindst 20 timer.
 
Interesser
I afsnittet ’Interesser’ skal du markere, hvilke områder du er interesseret i at arbejde med som frivillig. Det er vigtigt at du markerer alle de områder som du er interesseret i, da disse vil være udgangspunkt for de vagter du tilbydes. Du vil dog også kunne blive tilbudt vagter indenfor områder, hvor du har relevante færdigheder. Du vil altid blive bedt om at acceptere eller afvise en vagt, før du sættes på vagtplanen.
OBS: AWG2016 har ikke mulighed for at dække transportudgifter, hverken mellem værtsbyer eller internt i værtsbyerne, i forbindelse med det frivillige arbejde.
 
Kontaktoplysninger på nærmeste pårørende
I tilfælde af, at der skulle ske dig noget under dit frivillige arbejde for AWG2016, er det vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dine nærmeste. Telefonnummer skal oplyses.
 
Statistisk information
Brug af oplysninger efter AWG2016 i forbindelse med andet frivilligt arbejde
Er du interesseret i at blive kontaktet, efter Arctic Winter Games 2016, omkring frivilligt arbejde i forbindelse med andre arrangementer i Nuuk? Du forpligter dig ikke til noget, men giver kun tilladelse til at kunne blive kontaktet. Hvis du bekræfter dette, accepterer du, at dit navn, mailadresse og telefonnummer blive videregivet til Kommuneqarfik Sermersooq, som opbygger en database med frivillige i Nuuk.
 
Upload af personligt billede
Du vil senere blive bedt om at uploade et personligt billede i GEMS, som vil komme på dit personlige badge, der giver dig adgang til de områder, hvor du skal arbejde som frivillig.