Search form

Share +

Vejledning: Attester og erklæringer

 
STRAFFE- OG BØRNEATTESTER
Personer på 15 år og derover, som ønsker at være frivillige i perioden 29.februar – 16. marts 2016, skal efter registrering, skriftligt give tilladelse til, at AWG2016 kan indhente oplysninger ved politiet om deres straffe- og børneattest. OBS: Unge i alderen 15-17 år skal skriftligt give tilladelse til at AWG2016 kan indhente børneattester, mens forældre/værge skriftligt skal give tilladelse til indhentning af straffeattest på vegne af den unge
 
Ansøgninger til indhentning af straffe- og børneattest kan downloades her: skabelon_straffeattest_dk.pdf og her: skabelon_borneattest.pdf. De udleveres ligeledes i Volunteer Centers åbningstider mandag, onsdag og fredag fra kl 10-16, tirsdag og torsdag fra kl 11-18. Her vil frivillige også kunne få vejledning til udfyldning. Det er meget vigtig at attesterne udfyldes korrekt, ellers behandles de ikke af politiet. Må ikke underskrives med digital signatur. Følg vejledningen til udfyldning af henholdsvis straffeattest og børneattest nedenfor.
 
Sådan udfyldes straffeattest:
Grøn farve markerer den boks, hvor frivillige skal udfylde alle felter. For 15-17-årige ungdomsfrivillige markerer rød farve den boks, som deres værge også skal udfylde. Resten udfyldes af AWG2016 sekretariatet eller politiet. Attesten skal udfyldes med den frivilliges informationer som vist i dette eksempel:  eksempel_straffeattest_dk.pdf
 
Sådan udfyldes børneattest:
Grøn farve markerer de bokse, hvor frivillige skal udfylde alle felter. Resten udfyldes af AWG2016 sekretariatet og Rigspolitiet. Unge i alderen 15-17 år skal alene underskrive børneattesten, ikke deres værge. Attesten skal udfyldes med den frivilliges informationer som vist i dette eksempel: eksempel_udfyldt_borneattest.pdf

Sådan indleveres underskrevne ansøgninger til indhentning af straffe- og børneattest til AWG2016
Underskrevne ansøgninger, der giver tilladelse til indhentning af straffe- og børneattest, samt forevisning (ved personligt fremmøde) eller medsendt kopi af ID (pas, kørekort, bopælsattest eller andet legitimationspapir, der er udstedt af en offentlig myndighed), kan indleveres til AWG2016 på to måder:
I Volunteer Center (Kuussuaq 17, B31) i åbningstiderne.
Scannes og mailes til screening@awg2016.gl.
Herefter skal frivillige ikke gøre mere. Læs mere om den videre procedure for indhentning af attester her (link: Attester – screening af frivillige)
OBS: Frivillige modtager kun tilbagemelding på attester, hvis de på baggrund af deres attester ikke kan deltage som frivillig. Frivillige er derfor godkendte med mindre de bliver kontaktet af AWG2016 sekretariatet.
 
FORÆLDRESAMTYKKEERKLÆRING OG SAMTYKKEERKLÆRING
Forældre/Værge for ungdomsfrivillige i alderen 13-17 år skal aflevere en underskrevet forældresamtykkeerklæring, der inkluderer en samtykkeerklæring, som alle frivillige skal acceptere, for at den unge kan være med som frivillig.

I Volunteer Center (Kuussuaq 17, B31) udleveres og afleveres forældre- og samtykkeerklæring i åbningstiderne, mandag, onsdag og fredag fra kl 10-16, tirsdag og torsdag fra kl 11-18. Formularen kan også downloades her. Erklæringerne kan ligeledes indsendes på mail screening@awg2016.gl.

 
VEJLEDNING TIL FRIVILLIGE UDEN EMAIL
Frivillige, der ikke har en email, registrerer sig skriftligt via tilmeldingsblanketter. De registreres stadig online i GEMS af AWG ansatte. AWG ansatte tager kontakt til disse frivillig med yderligere information.
Frivillige kan henvende sig i Volunteer Center (Kuussuaq17, B31) i vores åbningstider eller ringe på 382034. 
 
 
Kontakt
Kontakte os på volunteer@awg2016.gl eller ring på 382034.