Search form

Share +

Nuup Bussii underskriver sponsorkontrakt

Nuup Bussii underskriver en sponsorkontrakt med AWG2016 i Tulugaq kategori.

General Manager, Maliina Abelsen og direktør for Nuup Bussii, Michael Driefer underskriver sponsorkontrakten.