Search form

Share +

Vision, værdier og slogan

Visionen 

  • AWG 2016 forener Grønland omkring en central fælles begivenhed, der fejrer sportslig og kulturel glæde.
  • AWG 2016 genererer stolthed og glæde samtidigt med at det udvikler social frivillighed og samfundsmæssige kompetencer.
  • AWG 2016 fokuserer global opmærksomhed om Grønland og styrker båndene til andre arktiske nationer.

Værdierne

 

Fællesskab
At tage del i forskelligartede, inkluderende og farverige aktiviteter i lokalsamfundet på tværs landegrænser i den arktiske region, hvor alle kan være en del af et meningsfuldt projekt, der genererer glæde.
 
Nysgerrighed
Vi er en del af det arktiske samfund og er nysgerrige om hinandens ligheder, forskelle og hvad vi kan lære af hinanden.
 
Mod
Gennem sport, kultur og fællesskab finder vi styrke og mod til at udvikle og sætte nye mål.

Sloganet

Join — Feel — Jump

Vores slogan er baseret på vores værdier: Join for Fællesskab, Feel for Nysgerrighed og Jump for Mod.