Search form

Share +

Organisation

AWG2016-Organisationen

 
Regeringen i Grønland, kommune Sermersooq og erhvervslivet i Grønland er ejere og værter i AWG2016. Organisationen ledes af en General Manager, dag-til-dag operationer, og det praktiske arbejde varetages af AWG2016 sekretariatet. De forskellige ansatte er ansvarlige for håndtering forskellige områder såsom sport, kultur og promotioin. Det er dog ikke muligt for sekretariatet at gøre alt arbejdet. Derfor er en række udvalg blevet oprettet for at behandle specifikke områder. Medlemskabet af hvert udvalg består af frivillige og / eller medarbejdere på lån fra virksomheder, der generøst har doneret deres ansattes arbejdstiden til legene. En formand og en medformand er blevet udpeget for hvert udvalg. Det er en stor og betydelig ressource, og er af afgørende betydning for AWG2016's succes. Diagrammet ovenover viser den organisatoriske opbygning af AWG2016 og viser, hvilke udvalg er tildelt til hvert område.