Search form

Share +

Nanoq sponsors

1 mio. eller derudover

"I TELE-POST ønsker vi at være med til at udvikle det grønlandske samfund. AWG er det største arrangement i Grønland, og hvis det skal blive en succes skal det støttes af erhvervslivet. AWG vil medføre værdifuld udvikling af grønlandske talenter, og ud over at bidrage med vores kerneydelser som er tele og logistik, bidrager vi med vores engagement og viden om projektledelse og talentudvikling."

 

"GrønlandsBANKEN er Grønlands største bank. Som full service bank leverer vi hver dag finansielle ydelser og kompetent rådgiv­ning til hele landet. Som Hele Grønlands BANK støtter vi op om Grønlands udvikling. Derfor bakker vi op om hele Grønlands sports­ og kultur­ begivenhed med økonomisk støtte, service og arbejdskraft."

"Grønland er et samfund i rivende ud­vikling med mange store som små pro­jekter. Mentorix leverer kompetence­udvikling og konsulentydelser inden for projekt­ og programledelse, og vores konsulenter er blandt de absolut bedste inden for deres felt. Vores mål er altid at skabe blivende værdi og vi har fokus på at udvikle menneskerne sammen med projektet – derfor arbej­der vi efter mottoet ”Moving Minds”. Vi støtter AWG fordi det er et projekt, der netop bidrager til at skabe positiv forandring gennem fællesskab, sport og kultur."

 

“En stor begivenhed som Arctic Winter Games kræver, at vi alle støtter hvor vi kan. NunaFonden er glad for at støtte de kulturelle begivenheder, der vil  finde sted under AWG2016. Ved at gøre dette, støtter NunaFonden en unik grønlandsk sportslig og kulturel begivenhed, der kommer til at have en betydning for en stor del af den grøn­landske befolkning. NunaFonden sikrer, at alle dele af Grønland bliver repræsenteret kulturelt ved at sponso­rere AWG2016. AWG2016 er et godt sted at fremvise dagens kultur i Grøn­land samt i de andre arktiske lande, hvor en blanding af traditionel og moderne kultur bliver præsenteret.” 

 

"Med over 70 destinationer, forbinder Air Greenland verdens største ø – både indenrigs og udenrigs. Hvad der i gamle dage tog uger eller måneder, kan du i dag nå på en eftermiddag med Air Greenland. Vi støtter Arctic Winter Games for at give atleterne deres livs oplevelse og for at give de frivillige professionelle redskaber, de kan bruge resten af livet."

 

"Mittarfeqarfiit har valgt at støtte AWG2016, fordi internationalt samarbejde skaber værdi for lufthavnene og for hele det grønlandske samfund. Mittarfeqarfiit håber, at vi med vores deltagelse kan vise, at den grønlandske infrastruktur med 13 lufthavne og 46 helikopterpladser kan understøtte både store sportsarrangementer, erhvervsprojekter og en generel positiv udvikling af det grønlandske samfund. "

"Kalaallit Nunaanni Brugseni støtter AWG2016 ved at sørge for bespisning af alle deltagere. Vi bidrager også med frivillige fra hver af vores butikker samt vores hoved­kontor. AWG2016 er et event for hele Grønland og derfor er det vigtigt at inddrage så mange som muligt fra hele kysten.

For os er det vigtigt at være med til at støtte op omkring arrangementet og dermed være en del af hele det fællesskab der sikrer at Grønland som værts land huskes mange år frem."

 

"Royal Greenland er Grønlands internationale virk­somhed med aktiviteter inden for fiskeri, produk­tion og salg af verdens bedste seafood produkter til gavn for det grønlandske samfund. Vi yder vo­res støtte til AWG2016 som en del af vores sam­fundsansvar. Vores bidrag er i virkeligheden hjælp til selvhjælp, idet vi hjælper unge sportsudøvere, lokalsamfundet og det grønlandske samfund. "

 

"Med kommunale løsninger i Qaanaaq, Grønland og Games og Event Management løsninger i Port Moresby, Papua, New Guinea – er KIMIK iT’ s GEMS.pro den foretrukne løsning for større sportslege: En standardiseret fleksibel administrativ platform baseret på tæt teamwork med slutbrugere og indsigt i konkrete behov. KIMIK iT – Stolt sponsor for Arctic Winter Games for ottende gang."

 

"KNI, Kalaallit Niuerfiat/Grønlands Handel, binder det kæmpestore land sammen med livsvigtige forsyninger. Vi forsyner hele Grønland med dagligvarer, forbrugsgoder og brændstoffer. KNI A/S støtter Arctic Winter Games 2016, fordi projektet er stort, og det er mega vigtigt for vores ungdom. Arctic Winter Games 2016 giver den grønlandske ungdom og alle os andre, mulighed for at øge vores udsyn til den store verden."

 

"Med over 200 års erfaring i at sejle i de arktiske egne, kan vi med sikkerhed sige, at det ikke er en opgave for hvem som helst – eller hvilket som helst skib. Vi er den røde tråd, der binder Grønland sammen. En livsline der garanterer forsyninger til hele det grønlandske samfund. Vi støtter Arctic Winter Games fordi vi gerne vil være med til at fejre og forene sport, social interaktion og kultur i Arktis. AWG er en unikt arktisk kultur- og sportsevent, som vi er stolte af at være en del af."

title567880175.png

Pisiffik er stolte af at være en del af AWG2016, hvor vi bidrager med alt fra mad til senge. For os er det vigtigt at være en del af denne begivenhed og vise, at alt er muligt i Grønland, når vi står sammen. Derfor har Pisiffik stillet sin indkøbsorganisation til rådighed for AWG2016. Vi håber, at AWG2016 sætter spor i den grønlandske sports - og frivillighedskultur, så vi fremover får flere større arrangementer til landet. Vi vil gerne være en del af det fællesskab.