Search form

Share +

Den internationale komite

Arctic Winter Games International Committee er det styrende organ, hvis opgaver er at fremme filosofien og principperne bag legene. AWGIC’s opgave er ligeledes at vælge og assistere værtslandet og kontrollere det visuelle billede af AWG.
Komiteen består af 12 medlemmer, som vejleder og udsteder retningerne for legene.
De mødes fire gange om året, hvor de vurderer og behandler bud fra lande, som ønsker værtskabet.  Herudover fastlægger de den politik, der skal følges, events, der skal afholdes, regler for de spil, der spilles, medaljer, der skal gives, formelle aftaler etc.
De enkelte medlemmer af Arctic Winter Games International Committee bliver udpeget af de lande, de repræsenterer. 
Hvis du ønsker mere information, kan du besøge følgende hjemmeside: www.arcticwintergames.org.
 

For mere information om Arctic Winter Games klik her.

Logo
De tre ringe på Den Internationale Komites logo, symboliserer den atletiske konkurrence, kulturel udstilling og social interaktion blandt det arktiske folk. Et bånd af nordlys er sat ind i en sort baggrund, der repræsenterer nattehimlen. Logoet er omfattet af en hvid cirkel, som symboliserer den cirkumpolare verden.