Search form

Share +

Bliv sponsor

Sponsorpolitik

Arctic Winter Games 2016 bliver det største arrangement i Grønlands historie af sin slags. I marts 2016 vil 15 sportsgrene finde sted i Nuuk mod 10 sportsgrene i 2002. Omkring 1.700 idrætsfolk, kulturfolk, officielle arrangører og ikke mindst ca. 1.500 frivillige medarbejdere vil være involveret i arrangementet. Eftersom Nuuk ikke har en ishockey arena, vil ishockeyturneringerne blive afholdt i Iqaluit. Der er tale om et projekt, som kommer til at have stor betydning for befolkningen, og for at det bliver vellykket, er det helt centralt med et tæt samarbejde mellem erhvervslivet, sportsorganisationer, kommunen og mange flere. Der bliver brug for, at alle gør det, de er bedst til i projektet. Samtidig er det selvfølgelig målet, at Grønland udnytter denne unikke chance til at fremvise og udvikle mulighederne og kompetencerne i landet. Der vil være massiv mediedækning af arrangementet ikke kun under arrangementet, men også i årene frem til 2016. Der er således tale om en særlig mulighed for at få sin virksomhed eller organisation eksponeret. Arrangementet forudsætter, at der findes sponsorer, som bidrager på forskellig vis. Det kan være i form af at stille arbejdskraft til rådighed, levere ydelser eller sponsorere via direkte donationer.

Med denne beskrivelse af sponsorpolitikken for AWG2016 håber vi, at I vil gøre jer nogle overvejelser om, hvordan I vil kunne bidrage som sponsorer. Vi står klar til at udarbejde sponsoraftaler, der kan være til gavn for jer, os og jeres ansatte.

Seks forskellige sponsorkategorier
• Nanoq sponsor Kr. 1 mio. og derover.
• Nattoralik sponsor Kr. 700.000 – 999.999.
• Kissaviarsuk sponsor Kr. 400.000 – 699.999.
• Tulugaq sponsor Kr. 200.000 – 399.999.
• Aqisseq sponsor Kr. 75.000 – 199.999.
• AWG’s venner Kr. 1.000 – 74.999.

Beløbet kan være i kontanter, naturalier og/eller arbejdskraft. Når det er naturalier, skal det gøres op, på skrift, hvad der leveres og værdien i kostpris. Hvis det er i arbejdskraft, skal det gøres op i timer og timepris. Aftalen kan også gælde som en samarbejdsaftale, hvor AWG2016 gør brug af en medarbejder, der så til gengæld får erfaring og får udviklet sine kompetencer til gavn for virksomheden.

Man kan særskilt sponsorere:
• Venue skilte (arenaer)
• Rygsække, veste, huer til de frivillige
• Soveposer til udøverne
• Sportstasker til udøverne
• Målportaler til udendørs konkurrencer
• Portflag til alpin og snowboard
• Løbsnumre til alpin, snowboard, snesko, biathlon og snesko biathlon
• Mad til atleter og/eller frivillige
• Al tømrerarbejde, el-arbejde, malerarbejde, smedearbejde • Bustransport, taxa, udlejningsbiler
• Drikkevarer, vand
• Senge
• Fragt
• Træ, gipsplader, krydsfinerplader o.a.
• Mobile tilskuerrækker • Kulturudstyr, såsom musikanlæg til udendørs brug
• Streaming fra kampe/events, hvor man kan vælge et kamera, der sender fra bestemte kampe eller events
• Tablets, pc’er, skærme, printere o.a. it-udstyr

• Sportsudstyr i alle sportsgrene:
- Bolde til fodbold, badminton, bordtennis, basketball og volleyball
- Bordtennisborde
- Måtter til wrestling
- Arctic Sports udstyr

En virksomhed kan også påtage sig et helt område, således at man får en medarbejder frigivet til at arbejde med dette område sammen med frivillige i underkomitéerne.
Det kan være:
• Kommunikation
• Frivillige
• PR og information
• Logistik

Der er også et frivilligcenter, der skal drives. Det vil være hovedkvarteret for de frivillige, hvor der vil være kontor, samlingssted og bespisning under legene. Dette kunne f.eks. være drevet af en virksomhed, en forening eller en organisation. Hvad får virksomheden ud af det? Afhængig af hvilken sponsorkategori man tilslutter sig, vil det være muligt at få eksponeret sin virksomhed i forbindelse med AWG2016. Fra sponsoraftalens indgåelse, vil der være mulighed for at arrangere forskellige events med AWG2016. Det vil f.eks. være muligt at:

• låne AWG maskotten til firmafest/reception.
• invitere AWG maskotten til børnefødselsdag.
• lade AWG maskotten besøge andre byer, hvor man har afdelinger.
• arrangere Inuit Games og Dene Games for virksomhedens medarbejdere.
• invitere medarbejderne til foredrag om AWG og det at være frivillig, hvor fokus kan være: Hvad vil det give medarbejderen personligt, og hvad vil medarbejderen kunne give sin virksomhed tilbage? Har man andre ideer til evt. arrangementer, kan dette aftales. Alle arrangementer og events vil blive aftalt og indskrevet i sponsoraftalen. Ved arrangementer udenfor Nuuk, betaler virksomheden transport og ophold.