Search form

Share +

KIVITSISA 2016 – frivillighedens år sættes i gang

Hvor langt kan vi sammen nå og hvor meget kan vi sammen løfte? Det skal et seminar om frivillighed finde svar på.
 
I år 2016 sættes der fokus på hvordan vi i fælleskab kan styrke frivilligheden i samfundet. Som en start på det kommende år afholdes et specielt seminar i Nuuk den 22. og 23. september 2015. Et anderledes seminar der skal resultere i konkrete initiativer, på tværs af organisationer, foreninger og institutioner, i forbindelse med frivillighedens år, KIVITSISA 2016.
 
Det er GIF, AWG2016 og MIBB der er initiativtagere for KIVITSISA 2016 og står bag seminaret. Det er en videreførelse af et samarbejde der startede tilbage i 2014 og blandt andet har resulteret i afholdes af kurser om frivillighed rundt i landet.
 
- Den frivillige sektors initiativer skaber sammenhængskraft i samfundet. Uden folks store engagement var der mange betydningsfulde aktiviteter og projekter der aldrig var blevet til noget. Det er vigtigt og det er det KIVITSISA 2016 handler om.
 
Seminaret i september har ikke kun til formål at inspirere, men vil kræve at deltagerne deltager aktivt og er med for efterfølgende selv at sætte initiativer i gang.
 
- Vi håber på, at der vil være deltagelse fra en mangfoldig gruppe af NGO’er, foreninger, offentlige institutioner og virksomheder, fra forskellige steder i landet. Vi tror på at KIVITISA 2016 kan være med til at skabe værdifuldt samarbejde, på tværs, omkring frivilligheden.